Warsztaty dla młodzieży

„Jak być sobą. Wizerunek kobiet i mężczyzn we współczesnym świecie”

Cel: Zwiększenie akceptacji siebie w wyniku poznania ograniczających nas przekonań i narzuconych stereotypów związanych z własną płcią.

Uczestnicy zajęć, dzięki poznaniu ograniczeń kulturowych, zwiększają swoją efektywność osobistą w relacjach z innymi oraz podwyższają swoje poczucie wartości. Dzięki temu lepiej wyrażają siebie i swoje pragnienia, co przyczynia się do poprawy ich funkcjonowania.

Zakres merytoryczny:

 1. Genderowy model kobiety i mężczyzny
 2. Ograniczające przekonania i jak sobie z nimi radzić
 3. Sposoby realizacji siebie
 4. Akceptacja siebie i wychodzenie poza wzorce ról płciowych
 5. Płeć mózgu a komunikacja

 

„Budowanie pozytywnych relacji z innymi”

Cel: Poprawa umiejętności rozmowy i wzbudzania sympatii w relacji  z rówieśnikami, nauczycielami, rodzicami i dorosłymi.

Uczestnicy zajęć uczą się budować pozytywne relacje z otoczeniem, co przyczynia się do zmniejszenia konfliktów oraz zwiększenia skuteczności osobistej w relacjach z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Dodatkową wartością jest uświadomienie uczestnikom roli norm kulturowych, co zmniejsza negatywne zachowania społeczne.

Zakres merytoryczny

 1. Komunikacja jako proces
 2. Uśmiech jako narzędzie wzbudzania sympatii
 3. Metody odzwierciedlania i budowania relacji
 4. Efekt aureoli i inne metody wywierania pozytywnego wpływu
 5. Samospełniająca się przepowiednia i efekt pierwszeństwa w relacjach z innymi
 6. Magiczne słowa: „przepraszam”, „proszę”, „dziękuję”

 

„Świadomość własnych wartości i etyka w relacjach”

Cel: Uświadomienie własnych wartości życiowych w celu poprawy jakości życia i relacji z innymi.

Uczestnicy zajęć uświadamiają sobie rolę wartości w życiu i wpływ jaki mają własne przekonania na relacje z innymi. Efektem zajęć jest zwiększenie poziomu tolerancji w stosunku do innych osób, poprawa umiejętności zarządzania priorytetami oraz  rozwój współpracy w grupie.

Zakres merytoryczny:

 1. Źródła zasad i praw w naszym życiu
 2. Indywidualna hierarchia wartości
 3. Decyzje a moja etyka – jak łatwiej żyć
 4. Wartości innych a relacje
 5. Priorytety a umiejętność zarządzania czasem

 

„Komunikacja i sposoby radzenia sobie z konfliktem”

Cel: Poznanie metod radzenia sobie z konfliktem oraz wypracowanie umiejętności efektywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Uczestnicy zajęć konfrontują się z naturą konfliktu, uświadamiają sobie, jak konflikt wpływa na relacje z innymi, oraz trenują postawy, dzięki którym mogą wykorzystać konflikt do budowania pozytywnych działań, sprzyjających rozwojowi własnemu i innych.

Zakres merytoryczny:

 1. Anatomia konfliktu
 2. Metody rozwiązywania konfliktu
 3. Współpraca i sposoby jej wypracowania
 4. Diagnoza własnej strategii rozwiązywania sytuacji konfliktowej
 5. Konflikt a negocjacje – rzecz o komunikacji

 

„Tak cie widzą jak o sobie myślisz – pozytywna prezentacja siebie w trudnych sytuacjach życiowych”

Cel: Zwiększenie skuteczności w radzeniu sobie w kontaktach interpersonalnych utrudnionych przez czynniki emocjonalne.

Uczestnicy zajęć́ rozwijają̨ swoje umiejętności w zakresie prezentowania siebie, rozpoznawania swoich stanów emocjonalnych oraz dialogu wewnętrznego, sabotującego działania rozwojowe. Uczą się komunikacji między rówieśnikami i z dorosłymi, a także wyzbywają się̨ ograniczeń́ związanych z negatywnymi wpływami osób trzecich. Dodatkową wartością̨ udziału w zajęciach jest uzyskanie wsparcia w zakresie wyboru dalszej drogi życiowej oraz pracy z innymi ludźmi.

Zakres merytoryczny:

 1. Autoprezentacja czyli prezentacja siebie
 2. Samokoncept kluczem do rozwoju swojej wartości
 3. Mój wewnętrzny monolog Rodzic-­Dorosły-­Dziecko
 4. Pozycje życiowe a budowanie relacji z otoczeniem
 5. Komunikacja jako transakcje wymiany „głasków”
 6. Dostosowanie formy autoprezentacji do sytuacji i odbiorcy
 7. Komunikat „Ja” i wyrażanie uczuć

 

Czas trwania: 5-6 godzin zegarowych każdy temat

Prowadzący: Błażej Bednarski – trener kompetencji, doradca zawodowy

Cena: 1200 zł brutto za zorganizowaną grupę do 15 osób lub 120 zł od osoby

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatową, aktywizującą̨ wszystkich uczestników. Do technik używanych podczas treningu należą: ćwiczenia symulacyjne, praca w zespołach zadaniowych, analizy przypadków, prezentacje uczestników, gry szkoleniowe. Rezultaty ćwiczeń́ są każdorazowo komentowane przez trenera i grupę̨ w celu przekazania informacji zwrotnej, a krótkie wykłady – wstępem do ćwiczeń́ lub komentarzem udzielanym po nich.