Edukacja

Działalnością firmy Four Elements jest organizowanie szkoleń oraz warsztatów rozwijających wiedzę i umiejętności przydatne w życiu zawodowym, osobistym i biznesowym.

Firma Four Elements organizuje i prowadzi szkolenia i warsztaty w Łodzi w obszarze kompetencji menedżerskich, skuteczności sprzedażowej oraz osobistych umiejętności interpersonalnych. Bazą do wszystkich szkoleń jest zintegrowana metoda szkoleniowa oparta na rozwoju czterech obszarów skuteczności człowieka czyli Wiedzy, Energi, Rzeczywistości oraz Emocjach.

Uczestnicy naszych szkoleń za każdym razem otrzymują porcję sprawdzonej wiedzy teoretycznej, opracowanej w oparciu o fachową literaturę z danego tematu, uzupełnioną o indywidualne doświadczenia osób prowadzących. Dzięki temu stają się bardziej biegli w poruszanej tematyce szkoleniowej. W trakcie zajęć prowadzący, wykorzystując znane im metody, stymulują wewnętrzną energię i motywację uczestników szkoleń, by zmaksymalizować efekty prowadzonych zajęć. Podczas spotkań organizowanych przez Four Elements trenerzy elastycznie dostosowują zakres poruszanych kwestii do realnych potrzeb grupy oraz dokładają wszelkich starań, by poruszane tematy odpowiadały realiom grupy odbiorców.

Ważnym elementem naszych szkoleń jest ustosunkowanie emocjonalne uczestników do obszaru zmiany i rozwiązania. Bez odpowiednich emocji niemożliwy jest efektywny rozwój w żadnej dziedzinie życia, dlatego podczas zajęć uczestnicy pracują również w tym obszarze. W czasie zajęć organizowanych przez Four Elements, wykorzystywane są efektywne metody edukacji czyli aktywizacja uczestników, metoda warsztatowa, gry i symulacje szkoleniowe, a także dyskusje plenerowe, filmy edukacyjne i miniwykłady.

Efektem połączenia ze sobą zintegrowanej metody szkoleniowej oraz metod aktywizacyjnych jest wysoki poziom integracji treści szkoleniowych z realną zmianą w funkcjonowaniu uczestnika szkoleń.