Coaching

Coaching3 FE

Główną działalnością firmy Four Elements jest coaching skierowany do osób poszukujących rozwiązania w życiu zawodowym, osobistym i biznesowym.

 

Pragniesz zmienić swoje życie, zwiększyć swoją efektywność zawodową, chcesz zmotywować się do nowych zadań, które stawiasz przed sobą?

Jeżeli któreś z powyższych stwierdzeń jest bliskie Twoim zamierzeniom to najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystać z coachingu czyli indywidualnego wsparcia opartego na rozmowie wspierającej i wyznaczaniu, planowaniu oraz realizacji swoich osobistych celów.

Nasze rozumienie coachingu wywodzi się z podejścia International Coach Federation i integruje w sobie różne dziedziny wiedzy. Związane jest ze wspieraniem rozwoju osób chętnych osiągnąć sukces zawodowy i osobisty. Działania nasze opierają się na doświadczeniu i innowacyjności narzędzi stosowanych podczas sesji coachingowych.

Firma Four Elements współpracuje z coachami wyznającymi kodeks etyczny International Coach Federation dostępny na stronie organizacji.

 

Zapraszamy do udziału w naszych sesjach coachingowych

 

Zalety i wady coachingu

Zaletą coachingu jest to, że skutecznie pomaga osobie coachowanej być bardziej efektywną na tle konkurencji. Trener osobisty nie mówi podopiecznemu jak powinien postąpić, ani też nie jest wzorem do naśladowania. Pomaga rozwiązać problemy w oparciu o zasadę, że osoba szkolona sama powinna wiedzieć, jak to rozwiązać. Pod tym względem coaching przypomina nieco psychoanalizę. Coaching bazuje na inteligencji, samoświadomości oraz na zarządzaniu motywacjami. Opiera się na zupełnie innych zasadach niż doradztwo, czy też konsulting. Nie polega na dawaniu rad, lecz na wsparciu w celu pobudzenia samoświadomości osoby coachowanej i zmotywowaniu jej do bardziej efektywnego działania. W tym tkwi jego skuteczność. Dzięki coachingowi osoba szkolona sama wie, jaką decyzję powinna podjąć i jest to największy sukces tej metody, bo czyni podopiecznego bardziej samodzielnym, potrafiącym poradzić sobie w najtrudniejszej sytuacji.

Wadą coachingu jest natomiast to, że jest on ciągle udoskonalany i uważany jeszcze za dość młodą naukę. Niewątpliwie jednak to efektywny sposób doskonalenia kwalifikacji, podnoszenia własnych kompetencji, rozwoju osobistego i zawodowego. Dowodem potwierdzającym powyższe stwierdzenia jest jego ciągle rosnąca popularność i adaptacja na różnych polach życia społecznego i biznesu.

 

Zapisz się do nas na pierwszą sesję tel. 604198009