Cennik

Cena godzinnej sesji*

Terapia

Coaching Personalny

Coaching Kariery

Coaching Biznesowy

180 zł

200 zł

300 zł

500 zł

Przy zakupie pakietu ponad 10 godzin coachingu obowiązuje zniżka 10%

Gwarancja zwrotu zapłaconej kwoty w wyniku niezadowolenia z pierwszej sesji.

Inne rabaty ustalane są indywidualnie.

*godzina sesji normatywnie wynosi od 45 do 70 minut.

Cennik szkoleń standardowych:

Rozmiar szkolenia Do 4 godzin Do 8 godzin Do 16 godzin
Grupa 8-11 osobowa

300 zł/os.

540 zł/os.

990 zł/os.

Grupa 12-15 osobowa 200 zł/os.

360 zł/os.

670 zł/os.

Zorganizowane grupy do 15 osób

2400 zł

4300 zł

8100 zł

Przy szkoleniach prowadzonych przez jednego trenera cena zostaje obniżona o 20%.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje nieodpłatnie zaświadczenie ukończenia szkolenia. W celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę uczestnik jest zobligowany do uiszczenia opłaty 200 zł oraz przystąpienia i zdania egzaminu teoretycznego lub/i praktycznego w terminie 30 dni od daty ukończenia szkolenia.

Cennik warsztatów:

Warsztaty tematyczne dla grup od 10 do 15 osób – 20 zł za godzinę warsztatu od osoby.

Warsztaty tematyczne dla grup do 10 osób – 40 zł za godzinę warsztatu od osoby.